พื้นที่

พื้นที่

ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 338,785 ตารางเมตร หรือ 212 ไร่ จำนวนดินสำรองทั้งหมด 9,500,000 ตัน
#
จังหวัด อำเภอ ตำบล ประเภทวัตถุดิบ จำนวนดินสำรอง(ตัน)
ตาก
บ้านตาก
ตากตก
บอลล์เคลย์
0
พะเยา
เชียงม่วน
บ้านมาง
บอลล์เคลย์
0
ระนอง
เมืองระนอง
หาดส้มแป้น
ดินขาว
0
ระนอง
เมืองระนอง
หาดส้มแป้น
ดินขาว
0
ราชบุรี
จอมบึง
จอมบึง
ดินขาว
0
ลพบุรี
ชัยบาดาล
*กุดตาเพชร
ดินขาว
0
ลำปาง
งาว
นาแก
ดินขาว
0
ลำปาง
เมืองปาน
ทุ่งกว๋าว
บอลล์เคลย์
0
ลำปาง
สบปราบ
สบปราบ
ดินขาวและบอลเคลย์
9,500,000
ลำปาง
แจ้ห่ม
แจ้ห่ม
ดินขาว
0
สุโขทัย
บ้านด่านลานหอย
ตลิ่งชัน
ดินขาว
0
เชียงราย
เวียงป่าเป้า
บ้านโป่ง
ดินขาว
0
เชียงราย
พาน
*ป่าแงะ
บอลล์เคลย์
0
หน้า 1 จาก 1, ทั้งหมด 13 รายการ