ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมเดินทางทัศนศึกษาดูงานกับสมาคมเซรามิกส์ไทย
ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 8–12 มีนาคม 2560
เดินทางโดยสายการบินการ์ตาร์ แอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR834


 
ดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่นี้


ขอเชิญเที่ยวงานลำปางเซรามิกแฟร์ครั้งที่ 30
(Ceramic World Class The Art Of Living)

 

"ตั้งแต่วันที่ 1-11 ธันวาคม 2560 ณ.ศูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง
โดยภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าเซรามิกคุณภาพส่งออกกว่า100โรงงาน นิทรรศการบนพื้นที่ขนาดกว่า400ตารางเมตร ชมขลุ่ยเซรามิกลายคำ เลาแรกของโลก และพบกับเซรามิกคาเฟ่ครั้งแรกในประเทศไทย"

ลำปางเซรามิกแฟร์ครั้งที่ 30

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

"เชิดชูครูศิลป์ของแผ่นดิน” ประจำปี 2560 มหาชน"

รับสมัคร "บุคคลผู้มีความรู้ และทักษเชิงช่าง ร่วมสืบสานมรดกภูมิปัญญางานหัตถกรรมไทย" เข้ารับการคัดสรรเชิดชูเป็น
"ครูศิลป์ของแผ่นดิน” ประจำปี 2560" ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

สามารถเสนอชื่อตนเอง หรือชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยกรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อและผลงานเพื่อการคัดสรร
“ครูศิลป์ของแผ่นดิน” ประจำปี 2560  คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่