LAMUNLAMAI HERE COMES THE SUN

 

"ร่วมทำความรู้จักละมุนละไม. กับผลงานคอลเล็กชั่นใหม่ล่าสุด"

Here come the sun

จากการเข้าร่วมโครงการ ARTIST RESIDENCY PROGRAM ที่เมือง ARITA ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลากว่า 2 เดือน

นำมาสู่การขยายขอบเขตการทำงานของเราไปสู่สิ่งใหม่ๆ ที่กว้างขึ้น ผสมผสานเทคนิคที่เป็น Traditional Japan
ให้มีความร่วมสมัย โดยยังคงความเป็นละมุนละไม. อยู่ในนั้นด้วย

ละมุนละไม. จึงอยากชวนทุกท่าน มาร่วมทำความรู้จักกันผ่าน LAMUNLAMAI HERE COMES THE SUN - OUR FIRST SOLO EXHIBITION

ซึ่งจัดแสดงผลงานที่ผ่านมาทั้งหมดของเรา ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นก่อตั้งสตูดิโอ จนถึงปัจจุบัน
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ - วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2017 เปิดเฉพาะวันพฤหัสบดี-วันอาทิตย์ ณ Cho Why ซอยนานา (วงเวียน 22)

ร่วมเปิดงานในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2017 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

"เชิดชูครูศิลป์ของแผ่นดิน” ประจำปี 2560 มหาชน"

รับสมัคร "บุคคลผู้มีความรู้ และทักษเชิงช่าง ร่วมสืบสานมรดกภูมิปัญญางานหัตถกรรมไทย" เข้ารับการคัดสรรเชิดชูเป็น
"ครูศิลป์ของแผ่นดิน” ประจำปี 2560" ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

สามารถเสนอชื่อตนเอง หรือชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยกรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อและผลงานเพื่อการคัดสรร
“ครูศิลป์ของแผ่นดิน” ประจำปี 2560  คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่